Mirë se vini ne web faqen e mullirit BALKAN

Ndërmarja për prodhimin e produkteve të miellit me shumicë dhe pakicë "Balkan Tritikum-mel Doo eksport-import",

fshati Xhepçisht, ka filluar me punë që në vitin 1998, si ndërmarje private e financuar nga ana e vëllezërve Jusuf dhe Ramadan Vejseli.

Me udhëheqjen e ndërmarjes merret z. Ramadan Vejseli.

Prodhimet tona

Kontakt informata

1212 Xhepçisht Tetovë
+389 44 487 181
+389 44 488 881
mlin.balkan@yahoo.com

TRILEÇE PASTIÇERIE

Video prezentuese

Recetë për Bukë integrale