Rreth nesh

about

Ndërmarja për prodhimin e produkteve të miellit me shumicë dhe pakicë "Balkan Tritikum-mel Doo eksport-import", fshati Xhepçisht, ka filluar me punë që në vitin 1998, si ndërmarje private e financuar nga ana e vëllezërve Jusuf dhe Ramadan Vejseli. Me udhëheqjen e ndërmarjes merret z. Ramadan Vejseli.
Mulliri Balkan
Me asortimanin e gjerë të produkteve të ndryshme të miellit, Balkan Tritikum-mel menjëherë në vitin e parë pas paraqitjes në tregun lokal në Tetovë u bë i njohur sipas paraqitjes profesionale edhe kualitetit të lartë të produkteve.

Ndërmarja posedon me maqineri univerzale bashkëkohore dhe teknologji për prodhimin e produkteve të miellit për bukë si miell tip 400, tip 500, tip 800, krunde dhe koncentrat ( miell për kafshë ).